Medewerking gevraagd!

Gezocht: gegevens over automatisch verwerkte poststukken.

De afgelopen tijd zijn er allerlei nieuwe kenmerken van postverwerkende machines op poststukken aangebracht. Om de tijdvolgorde van de ontwikkelingen te reconstrueren en vast te leggen, kan informatie over uw dagelijkse post zeer helpen. Daarom roepen wij uw hulp in. Samen kunnen we meer!

Contact via: postmech@kpnmail.nl . Eventuele scans graag op 300 dpi.

Wij vragen uw medewerking bij de volgende aspecten:
(de afbeeldingen die bij de vragen horen, vindt u in deze bijlage (pdf-bestand): Gezocht n.a.v. lezing feb. 2017)

1) Codeermiddelletters “LL” en “ll”

Wat is uw vroegste datum met de letters “LL” en/of “ll” in de PRIC?

2) Codeermiddelletters “CC”

Wat is uw vroegste datum met de letters “CC” in de PRIC?

3) Informatie index (IX) op een Sorteermachine-groot poststuk

Wat is uw laatste datum van een poststuk met een IX van dit RM4SC type?

4) Verhoogd afgedrukte Informatie index (IX)

Op het rechter poststuk is de IX in een verhoogde positie afgedrukt.
Wat is uw vroegste datum van een poststuk met alleen een dergelijke IX?

5) Procesinformatie code (PRIC) met toevoeging “N”. Voorbeeld: R06PPP3083EC_16N

Meld ons de data van al uw poststukken met een PRIC die eindigt op “N”.
Let wel: niet de poststukken waarbij de letter “N” een bestaande toevoeging is aan een huisnummer. In sommige gemeenten bestaan huisnummertoevoegingen als “noord” en “zuid”, die genereren een letter N of Z in de PRIC.

6) Sorteerinfo-PRIC beginnend met de letter “N”.

Op poststukken naar de gemeente Houten is een relatief korte periode sorteerinformatie aan de PRIC toegevoegd die begint met de letter “N”.
Meld ons uw vroegste en laatste datum van dergelijke poststukken.

7)  Poststukken zonder sorteerinformatie toevoeging in de PRIC.

Op poststukken naar een postbus of antwoordnummer wordt geen sorteerinfo aan de PRIC toegevoegd.

Bewaar dit soort poststukken voor uw medeverzamelaars. Ze komen maar een relatief korte periode voor en zijn niet eenvoudig te vinden.

8) Poststukken met alleen een machinekenmerk

Vanaf medio december 2016 wordt op poststukken met een IX en een SIX geen volledige PRIC maar alleen het machinekenmerk aangebracht. De vraag is: tijdens welke procesdoorgang wordt het machinekenmerk aangebracht? Vermoedelijk tijdens de eerste doorgang, zie ook punt 13.
Meld uw vroegste en laatste datum van dergelijke poststukken.

Nieuw: Invoering van de codeerregel

9) Test-codeerregels uit Rotterdam.

In het proefbedrijf Rotterdam worden nieuwe postverwerkende machines eerst een bepaalde periode getest. Op poststukken uit Rotterdam zijn de volgende drie typen test-codeerregels aangetroffen:

Meld ons al uw poststukken met een dergelijke test-codeeregel.

10)  Poststukken met alleen een Codeerregel-PRIC

Vanaf eind 2016 komen poststukken voor waarop alleen een Codeerregel-PRIC is aangebracht. Meld al uw poststukken met een dergelijk PRIC type. Vermeld ook het machinekenmerk (=sorteercentrumletter + machinenummer).

11) Poststukken met een verhoogde IX + een Codeerregel-PRIC

De Sorteermachine-coderen (SMC) print een IX op een verhoogde positie +
codeerregel-PRIC met herkenningsletter “C” op poststukken.
Meld uw vroegste datum van een dergelijk poststuk. Vermeld daarbij ook het
machinekenmerk (=sorteercentrumletter + machinenummer, hier: “NC2”)

Laatste nieuws:

12) De Sorteermachine-klein (SMK) print nu ook de Codeerregel-PRIC.

Medio februari 2017 is in de SMK de Sorteerinfo-PRIC vervangen door een
Codeerregel-PRIC. Meld uw vroegste datum van een poststuk met zo’n PRIC.
Vermeld ook het machinekenmerk (=sorteercentrumletter + machinenummer).
Sorteerinfo-PRIC deel  Codeerregel deel
13).  SMK: bij een IX + een SIX en nu ook een Codeerregel-PRIC

Medio februari 2017 wordt op poststukken met een IX en een SIX ook een Codeerregel-PRIC aangebracht. Er ontstaat nu echter een afwijkende PRIC versie. De codeermiddelletters ontbreken bij dit PRIC type.

Vermoedelijke procesverloop: in de SMK zijn tijdens eerste doorgang IX en machinekenmerk aangebracht omdat het de codeermiddelen niet binnen 30 seconden gelukt is een herkenresultaat te bereiken. Het poststuk is daarop tijdelijk uit het proces verwijderd en later weer ingevoerd. Zie ook punt 8.
Na de herinvoer zijn een SIX en een korte Codeerregel-PRIC aangebracht.

14) De Sorteermachine-eXtended (SMX) print ook een Codeerregel-PRIC.

Vanaf medio februari 2017 wordt op poststukken verwerkt in de SMX een Codeerregel-PRIC aangebracht. Deze PRIC is te herkennen aan het SMX machinenummer met de letter “X”.
Meld uw vroegste datum van een poststuk met een dergelijk PRIC type.

Voor op- en aanmerkingen houden wij ons zeer aanbevolen!