Over Po & Po

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (ook bekend onder de naam Po & Po) is een landelijke vereniging die vrijwel maandelijks bijeenkomt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel informatie uitgewisseld voor en door leden. Dit kan door lezingen, gewoon vragen of in studiegroepen. Om onze kennis van de posthistorie, poststukken en poststempels uit te breiden zijn er veilingen en er is vaak de mogelijkheid om de verzameling uit te breiden.
Op deze website krijgt u een indruk van de veelzijdigheid van onze vereniging en kunnen leden met elkaar in contact komen, die niet in de gelegenheid zijn naar de bijeenkomsten te komen.

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars is in 1946 opgericht, na de fusie van de Nederlandse Vereniging van Poststukkenverzamelaars en de Nederlandse Vereniging van Poststempelverzamelaars. De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van poststukken, postale afstempelingen en filatelistische zaken, die buiten de algemene aandacht vallen, alsmede de bestudering van de postgeschiedenis. Po & Po heeft momenteel ongeveer 500 leden. De contributie bedraagt €40,00 per jaar. Voor jongeren t/m 35 jaar kost het lidmaatschap €25,00 per jaar. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Activiteiten: bijeenkomsten in Ede (8x per jaar) (deels met veiling*, deels met lezing, deels met bijeenkomst Groep Postmechanisatie), rondzendverkeer. * N.B.: de veilingen zijn alleen voor leden van de vereniging.

Publicaties: Verenigingsnieuws (4x per jaar), De Postzak (ca. 2x per jaar), Posthistorische Studie (ca. 1x per jaar), plus bijzondere eenmalige publicaties. Voor een totaaloverzicht zie de pagina Publicaties.

Scroll naar boven
Po & Po