Overzicht Posthistorische Studies

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) heeft onder meer als doel het doen onderzoeken van uiteenlopende aspecten van de postgeschiedenis en het publiceren daarover. Dat publiceren gebeurt onder meer middels de boekenreeks Posthistorische Studies, waarvan er tot heden 34 zijn verschenen.

In principe verschijnt er jaarlijks 1 Posthistorische Studie. Leden krijgen deze boeken gratis (mits men lid is ten tijde van het verschijnen van de publicatie). Voor niet-leden (en voor leden die boeken willen uit de tijd van vóór hun lidmaatschap) zijn de boeken te koop. Voor nadere informatie hierover zie de pagina Publicaties.

Klik op de betreffende afbeelding voor meer informatie.

Posthistorische studie nr. 1
Posthistorische studie nr. 2
Posthistorische studie nr. 3
Posthistorische studie nr. 4
Posthistorische studie nr. 5
Posthistorische studie nr. 6
Posthistorische studie nr. 7
Posthistorische studie nr. 8
Posthistorsche studie nr. 9
Posthistorische studie nr. 10
Posthistorische studie nr. 11
Posthistorische studie nr. 12
Posthistorische studie nr. 13
Posthistorische studie nr. 14
Posthistorische studie nr. 15
Posthistorische studie nr. 16
Posthistorische studie nr. 17
Posthistorische studie nr.18
Posthistorische studie nr. 19
Posthistorische studie nr. 20
Posthistorische studie nr. 21
Posthistorische studie nr. 22
Posthistorische studie nr. 23
Posthistorische studie nr. 24
Posthistorische studie nr. 25
Posthistorische studie nr. 26
Posthistorische studie nr. 27
Posthistorische studie nr. 28
Posthistorische studie nr. 29
Posthistorische studie nr. 30
Posthistorische studie nr. 31
Posthistorische studie nr. 32
Posthistorische studie nr. 33
Posthistorische studie nr. 34
Posthistorische studie nr. 35
Scroll naar boven
Po & Po