PHS 22 – 2DCS Censorship

Posthistorische Studie nr. 22

S. Drukker, De Nederlandse betrokkenheid bij 2DCS – No. 2 District Censorship Station

Op de bijeenkomst van 10 september wordt een nieuwe publicatie gepresenteerd, Posthistorische Studie nummer 22. Onder de titel “De Nederlandse betrokkenheid bij 2DCS, No. 2 District Censorship Station” beschrijft auteur S. Drukker een onbekend stuk geschiedenis in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse jongelui werden kort na de bevrijding in Tilburg opgeleid tot censor en hebben daarna in het bezette Duitsland Duitse post gecensureerd in dienst van het Britse leger.

De auteur heeft veel van de – inmiddels hoogbejaarde – betrokkenen gesproken en geeft een uitgebreid en ruim geïllustreerd verslag van hun werk en hun leven in het Duitsland van 1945-1947. Een posthistorisch onderwerp wordt daarmee ingebed in een groter historisch geheel. Met ruim 370 pagina’s is dit de omvangrijkste Posthistorische Studie tot nu toe. Het boek wordt zoals gebruikelijk gratis verstrekt aan alle leden die aan hun verplichtingen tegenover de vereniging voldaan hebben. 

Dit boek is nog voorradig. Voor prijs en hoe te verkrijgen zie het Overzicht publicaties.

Scroll naar boven
Po & Po