Posthistorische studie 30 – Internering

Arnold Holleman, Internering van buitenlandse militairen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog

In 2014 herdachten we het begin van de Eerste Wereldoorlog, destijds 100 jaar geleden.

Hoewel deze oorlog zich buiten onze landsgrenzen afspeelde, heeft hij ook in Nederland grote gevolgen gehad.
Zo verbleven in de periode 1914-1918 tienduizenden buitenlandse militairen in het neutrale Nederland, waar zij volgens de regels van het Volkenrecht waren ontwapend en geïnterneerd.

Deze internering heeft zijn sporen nagelaten op poststukken uit die jaren: brieven en kaarten, geschreven en ontvangen door de geïnterneerden en door Nederlandse personen en instanties die op een of andere manier bij die internering waren betrokken.

In dit boek wordt getracht deze poststukken in kaart te brengen vanuit twee verschillende invalshoeken:
een historische en een postale. Vanuit de postale invalshoek worden de gegevens bestudeerd die het poststuk oplevert met betrekking tot portvrijdom/frankering, stempeling, postvervoer, censuur, et cetera. Daarnaast wordt het poststuk in zijn historische context geplaatst en bezien als tijdsdocument en historische bron.

Het boek begint dit boek met een beknopt historisch overzicht van de Eerste Wereldoorlog, gevolgd door een iets gedetailleerder overzicht van de Internering.
Kern van het boek vormen de gegevens die de verzamelaar nodig heeft om poststukken in hun historische context te kunnen plaatsen. Deze gegevens zijn ontleend aan het nooit uitgegeven, indrukwekkende verslag van meer dan 1700 pagina’s door J.T. Oosterman, Geschiedenis der Interneering, alsmede aan verschillende archivalia in het Nationaal Archief te Den Haag.

Filatelistisch is ‘Internering’ gebaseerd op het onderzoek van drie grote verzamelingen interneringspoststukken, waaronder die van de auteur zelf. De honderden afbeeldingen in het boek zijn alle ontleend aan zijn eigen collectie.

Zowel voor filatelisten als voor geschiedenisliefhebbers is dit boek van Arnold Holleman een zeer lezenswaardig werk.

—–

Hieronder vindt u, in twee bijlagen, een deel van de inhoud van het boek, opdat u zich daar een indruk van kunt vormen.

PHS 30 Voorwerk.

PHS 30 Hoofdstuk 7 gedeeltelijk.

Dit boek is nog voorradig. Voor prijs en hoe te verkrijgen zie het Overzicht publicaties.

Scroll naar boven
Po & Po