PHS 35 – Gebruikt bij voorkeur Nederlandsch fabrikaat

Vanaf 1926 tot in 1940 zouden de Posterijen vijftien jaar propaganda maken voor Nederlands fabrikaat. Met de vlag Gebruikt (en daarna Gebruik) bij voorkeur Nederlandsch fabrikaat werd opgeroepen om producten uit eigen land te kopen. Dit gebeurde overigens niet alleen in Nederland. Ook in een groot aantal andere landen werd vanaf de jaren twintig met stempelvlaggen reclame gemaakt voor producten uit eigen land.

De internationale context van deze stempelvlaggen is een van de onderwerpen die in deze publicatie wordt behandeld. De vlaggen waren een initiatief van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgericht. De vereniging was ook een van de belangrijkste oprichters van de Jaarbeurs in Utrecht, waarvoor al in 1919/1920 met stempelvlaggen reclame werd gemaakt.

In deze publicatie wordt ingegaan op de verschillende stempelvlaggen en bijzondere stempels. die tussen 1919 en 1953 zijn geïnitieerd door de Vereniging Nederlands Fabrikaat. Hoe kwamen deze stempels tot stand, waar werden zij gemaakt, waar en wanneer werden zij gebruikt.

Uiteraard wordt in deze publicatie ook ingegaan op de geschiedenis van de vereniging, die streefde naar de bevordering van het gebruik van Nederlandse producten als deze dezelfde kwaliteit en prijs hadden als buitenlandse. De verenging wilde aanvankelijk onafhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven opereren, maar in de jaren dertig voerde zij juist samen met de overheid intensief campagne met bekende leuzen als Koopt Nederlandsch fabrikaat en Koopt Nederlandsche waar dan helpen wij elkaar.

Deze is inmiddels uitverkocht


 
Overzicht publicaties.

Scroll naar boven
Po & Po