Publicaties

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) geeft diverse publicaties uit. Naast de reguliere verenigingspublicaties Verenigingsnieuws en De Postzak betreft dit Posthistorische Studies, boeken, catalogi en cd-roms. Onder het menu ‘Publicaties’ hierboven, vindt u nog een aantal menu’s met nadere informatie over diverse soorten publicaties.

Wat daar nog niet te vinden is: een majeur project van de t/m 2017 bestaan hebbende Groep Postgeschiedenis was het bestuderen van en publiceren over de ‘Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871’. Dit heeft geleid tot het gelijknamige 3-delige handboek / catalogus (ook wel afgekort tot ‘PEP’), als opvolger van P.C. Korteweg’s ‘300 jaar Postmerken van Nederland 1570-1870’.

Deel 1 (600 pagina’s) is verschenen in 2007, deel 2 (562 pagina’s) is verschenen in 2013.

Hieronder vindt u een overzicht van alle door Po & Po in de loop der jaren uitgegeven publicaties, met – voor zover nog voorradig – de prijzen, en hoe u ze kunt verkrijgen.

Scroll naar boven
Po & Po