Rondzendverkeer

De rondzending van Po & Po kan een interessante mogelijkheid zijn om uw collectie aan te vullen. De rondzending bevat alle mogelijke soorten poststukken, bijvoorbeeld op het gebied van afstempelingen, frankeringen, aangetekenden, expresse, tarieven en postwaardestukken.

Alleen leden van Po & Po kunnen aan de rondzending deelnemen. U ontvangt plm. 8 zendingen per jaar.
Inbrengen voor de rondzending is ook voor niet-leden mogelijk.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de rondzendleider: Henk Kolner.

Hieronder vindt u in de bijlage (pdf-document) de voorwaarden voor het inzenden van stukken voor het rondzendverkeer.

Scroll naar boven
Po & Po