Stempelboeken Rijksmunt

Stempelboeken Rijksmunt

Zoals u in De Postzak 222 (februari 2018) hebt kunnen lezen, zijn in 2017 de stempelboeken van de Rijksmunt uit het archief van De Nederlandsche Bank gedigitaliseerd. De boeken hebben betrekking op de jaren 1910-1967. Boeken van de jaren 1915, 1922-1924, 1929-1932 en eventueel van na 1967 zijn niet aangetroffen. Hopelijk komen deze ooit nog ‘boven water’. In totaal zijn het ca. 650 pagina’s.

De boeken zijn echter niet voorzien van een index. Je kunt daardoor dus niet zien wanneer van welke plaats welk type stempel is verschenen, en bekijken hoe dat eruit ziet, anders dan door het ‘doorvlooien’ van alle 650 pagina’s. En dat is nogal tijdrovend…

Hans Kremer heeft het op zich genomen hierin te voorzien, met zeer gewaardeerde medewerking van Victor Badran (die de stempelboeken 1925-1928 en 1933-1948 voor zijn rekening nam) en Ot Louw (die het meeste werk verrichtte voor stempelboek 1953-1967).

Hoe werkt het?
In de 6 hieronder geplaatste lijsten (in Excel-formaat) vind je, op alfabet, van welke plaats en welk land welke stempeltype is gemaakt, welke tekst daarin staat, in welk jaar de stempel is aangemaakt, en op welke pagina in welk stempelboek het staat. Klik op de link in kolom F, en je komt direct op de goede pagina van het stempelboek in kwestie terecht. Het betreft in totaal ruim 14.000 stempels!

Stempelboeken Rijksmunt 1910-1919.
Stempelboeken Rijksmunt 1920-1921.
Stempelboeken Rijksmunt 1925-1928.
Stempelboeken Rijksmunt 1933-1948.
Stempelboeken Rijksmunt 1948-1953.
Stempelboeken Rijksmunt 1953-1967.

Legenda van de kolom ‘Type’
Admin. = Administratief stempel
Blok = Blok / Treinstempel
K.B. = Kortebalk stempel
Lang = Lang / Naam stempel (Ned. Indie)
L.B. = Langebalk stempel
Naam = Naam / Langstempel (Ned.)
Reclame = Reclamestempel
Drkwrk = Drukwerkrolstempel
Sq. Circle = Squared Circle (Curaçao)

Let op!:
Bij andere stempelboeken kon je ervan uitgaan dat de datum klopte (als zijnde uitreikingsdatum), en het traject in een trajectstempel. Hier is dat niet het geval. Kennelijk ging het er hier alleen om aan te tonen dat stempel(blokje) X was aangemaakt, zonder acht te slaan op de werkelijke / een geldige datum, en een bestaand (spoorlijn)traject. Er komen namelijk datums voor met dagen boven de 31, maanden boven de 12 en jaartallen die niet kloppen. En trajectstempels / blokstempels luiden bijvoorbeeld ‘Apeldoorn – Apeldoorn’ en ‘Stavoren – ‘s-Hertogenbosch’. Ook de letters en cijfers van het traject zien er niet altijd realistisch uit.

Aanvullingen
De volgende – kennelijk niet in stempelboek 1953-1967 voorkomende – aanvullingen zijn ons gemeld:
Curaçao Dr. Alb. Plesman Luchthaven 4, vanaf 1963;
Curaçao Dr. Alb. Plesman Luchthaven 5, vanaf 1963;
St. Eustatius Oranjestad 5, vanaf 1966.