Tijdschriften

Filatelisten die lid worden van een studiegroep doen meer dan alleen het verzamelen van postzegels of poststukken. Zij willen meer weten over de achtergronden van de uitgifte of over het verloop van het postale proces dat een brief heeft doorlopen. En om de kennis die zo vergaard is te delen met anderen publiceren ze hun bevindingen in b.v. het tijdschrift van zo’n studiegroep.

Zo hebben de leden van de Groep Postmechanisatie door de jaren heen hun bevindingen over de uitwerking van de gemechaniseerde en de geautomatiseerde postverwerking op poststukken gepubliceerd in een drietal periodieken.

Vanaf de oprichting in 1969 tot heden is dit gebeurd in de ‘Mededelingenbladen’ (de z.g. ‘Paarse boekjes’) en in de tijdschriften ‘Ultra-Violet’ en ‘Post & Techniek’.

In mei 2017 is een cd-rom verschenen, waarop de volledige collectie tijdschriften die de (Studie-)Groep Postmechanisatie heeft gepubliceerd, is gedigitaliseerd. Bijna 50 jaar specialistisch materiaal, dat in de beginjaren in simpele (gestencilde) vorm werd uitgegeven. Voor wie weinig ruimte heeft op zijn boekenplanken (de analoge versie vraagt ongeveer 70 cm plankruimte!) en geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van zowel de Nederlandse als buitenlandse mechanisering en automatisering van de postverwerking, is de cd een handig en zeer bruikbaar document; vooral ook omdat de samensteller, Bas Kee, de publicaties op trefwoorden doorzoekbaar heeft gemaakt.

De cd-rom is verkrijgbaar tijdens de bijeenkomsten van Po & Po in Ede, de prijs bedraagt € 7,00. Door overmaking van € 10,00 op bankrekening NL41INGB0003791584 t.n.v. Publicaties Po & Po o.v.v. cd-rom Postmechanisatie kan ze ook worden toegestuurd. Vermeld daarbij dan wel uw postadres!

In mei 2017 is een cd-rom verschenen met daarop de volledige collectie tijdschriften van de (Studie-)Groep Postmechanisatie. Een handig en zeer bruikbaar document; vooral ook omdat de samensteller, Bas Kee, de publicaties op trefwoorden doorzoekbaar heeft gemaakt.

Scroll naar boven
Po & Po