Transorma-Reeks

Auteur Jos M.A.G. Stroom werkt aan een meerdelige publicatie over de Transorma-sorteermachine. Deel 1, ‘Transorma op de Wereldtentoonstelling’ is verschenen in 2015.

Deel 2: “De ‘kleine’ Transorma’s; Breda, Postmuseum en ’s-Hertogenbosch” is verschenen in mei 2017. De werking van het Transorma-type dat door slechts één persoon bediend werd, wordt hierin uitvoerig besproken. Ook de niet-technische lezer kan zich nu in begrijpelijke taal een goed beeld vormen van dit postale mechanische wonder uit de eerste helft van de vorige eeuw.

In Nederland zijn drie van deze ‘kleine’ machines in gebruik geweest: twee in Breda en een in ’s-Hertogenbosch. De tweede machine van Breda is in 1954 in het toenmalige Postmuseum terecht gekomen en zal ook na de huidige verbouwing daar opgesteld staan en in werking blijven. De merktekens die voorkomen op de door deze apparaten gesorteerde post krijgen volop aandacht. Daarbij leverde de studie van het gebruik van de ‘enkele-letter-merktekens’ nieuwe inzichten op. Over de buitenlandse machines van dit type is nog weinig bekend. De auteur hoopt dat door deze publicatie wellicht hernieuwde belangstelling hiervoor zal ontstaan, die tot meer bekende poststukken en nieuwe gegevens zal leiden. Mede door een financiële bijdrage uit de nalatenschap van Ed Feenstra, fervent UV-verzamelaar, is de verkoopprijs van het boekje slechts 10 euro.

Deel 1 in de Transorma-Reeks: “Transorma op de wereldtentoonstelling” is verschenen in 2015.

Deel 2 in de Transorma-reeks: “De ‘kleine’ Transorma’s; Breda, Postmuseum en ’s-Hertogenbosch” is verschenen in mei 2017.

Scroll naar boven
Po & Po