Ultra Violet

Vanaf de oprichting van de ‘Studiegroep ULTRAVIOLET’ op 15 februari 1969 publiceren de leden tot juli 1971 hun filatelistische onderzoeksresultaten in elf Mededelingenbladen (de z.g. ‘Paarse boekjes’).

Vanaf juni 1970 wordt door de Belgische Werkgroep Ultraviolet Wilrijk ‘UV Tweemaandelijks tijdschrift voor de U.V. Verzamelaar’ uitgegeven. Aangezien veel leden van deze Werkgroep ook lid zijn van de Studiegroep ULTRAVIOLET, wordt in mei 1971 besloten tot een fusie van beide groepen en wordt er gezamenlijk gepubliceerd in het tijdschrift ”UV”.

Door ziekte van de Vlaamse hoofdredacteur komt vanaf januari 1978 de redactie in Nederlandse handen en gaat het tijdschrift voluit ‘Ultra Violet’ heten. Vanaf UV nummer 42 verschijnt het blad dan in een enigszins gewijzigde opmaak.

In oktober 1989 wordt overgegaan op desktop publishing en verschijnt het tijdschrift vanaf nummer 89 in een geheel nieuwe lay-out. Om de herkenbaarheid van het tijdschrift te vergroten wordt vanaf UV nummer 90 gewerkt met een violet voorblad. Het laatste tijdschrift in deze vorm verschijnt in december 1999 (UV nummer 127). De Studiegroep wordt dan opgeheven en gaat onder de paraplu van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) verder als ‘Groep Postmechanisatie’.

In 2017 is een cd-rom verschenen van de Groep Postmechanisatie met daarop o.a. alle 127 UV tijdschriften. Ze zijn geïndexeerd zodat ze op trefwoord(en) doorzoekbaar zijn met het programma Acrobat Reader. Om een indruk te krijgen van het tijdschrift, vindt u hieronder enkele nummers in de vorm van pdf-bestanden.

 

Sinds het begin is er het blad UV
Vanaf 1978 heet het tijdschrift voluit 'Ultra-Violet'. In 1999 is het laatste nummer verschenen.
Scroll naar boven
Po & Po