Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws is het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po). Het verschijnt 4x per jaar; in maart, mei, augustus en december, in een omvang van ca. 30-40 pagina’s. Hieronder vindt u een voorbeeld van het Verenigingsnieuws.

Verenigingsnieuws 2017-4.