Vraagbaak

De Vraagbaak is een rubriek waar leden een vraag kunnen stellen over een aspect van een poststuk waar ze niet uitkomen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een tarief dat op het eerste gezicht niet kan worden verklaard, op een afstempeling waar iets bijzonders mee is, op een route, op afkortingen in afstempelingen waar men de betekenis van wil weten et cetera.

In de loop der jaren zijn er meer dan 200 Vraagbaak-vragen ingediend. Een deel is inmiddels van een of meer antwoorden voorzien, sommige zijn nog altijd niet opgehelderd. Een deel van de opgeloste Vraagbaak-vragen heeft naslagwaarde, omdat het leerzaam is om te lezen wat voor bijzondere poststukken er zoal zijn, tegen welke vragen men daarbij kan aanlopen, en hoe die opgelost zijn. . Wij voegen regelmatig een paar van de oudere vragen toe.

Indien u een antwoord op een Vraagbaak-vraag hebt of anderszins de vragensteller op weg kunt helpen, kunt u dat sturen aan webmaster Berry Jakobsen, dan zal hij dat aan de pagina in kwestie toevoegen. Ook nieuwe vragen, m.b.t. poststukken waar u op een of andere manier “niet uit komt”, zijn welkom.

De nieuwste vraag staat bovenaan. U kunt zelf de vragen sorteren of zoeken op een 1 of meerdere woorden.woord

Vraagbaak nr.VraagVraag opgelost?
237237 Welk tarief rechtvaardigt deze briefJa
236236 Wie weet meer over ligne stempels?ja
235235 Treinstempels maar dan andersja
234234 – Vraag over de Trans-Siberië-expres routeja
233233 Het aantekenstrookje Bahnpost 5ja
232232 – HYTECH baliefrankeerstroken waar gebruikt?ja
231231 – Briefkaart 4 cent Lebeau ‘nooduitgave’nee
230230 – Duitse kaarten 1935 met rood stempel ’10’?nee
229229 – Welke route brief St. Hubert – Arnhem 1814?nee
228228 – Stempeltje A.S.B.?ja
227227 – Wie weet meer van machinestempel Middelharnis 1995?nee
226226 – Adres kantoor Scheveningen-Nieuwe Parklaan?ja
225225 – Rotterdam C.S. 1941-1959 ook voor particulieren?nee
224224 – Betekenis Indonesische tekst?ja
223223 – Postzegels plakken in Veenhuizen 1940-1949nee
222222 – Censuur op Postblad uit Indië? Wat betekent K.D.P.?ja
221221 – Nederlandse Rode Kruis in Portugal juli 1945?nee
220220 – Fantasiestempel Batavia Centrumja
219219 – Dubbelcirkelstempel op Indonesië Weense druk 1959nee
218218 – Kwitantie 1894 waarom 5 ct. nr. 35 i.p.v. kwitantiezegel?ja
217217 – Betekenis stempeltje “Dienst VVP” op poststuk 1949 vanuit Padangja
216216 – Langebalkstempel Voorst 12- en 24-uursnee
215215 – Particulier bijgedrukt postwaardenstuk met opdruk HELMONDS THUISFRONTnee
214214 – Betekenis stempeltje op stuk van Finland naar Parijs 1900nee
213213 – Formaat Fins postwaardestuk uit 1890nee
212212 – Wat betekent de E in stempel Kouvola-Kotka 1892?nee
211211 – Brief 1867 van Oisterwijk naar Utrecht via Rotterdam?ja
210210 – Raadsels rond postwaardestuk en stempel Beieren 1912ja
209209 – Route brief van Nederland naar New York in 1941?nee
208208 – Frankering brief van Boxmeer naar Chassékazerne Bredanee
207207 – Stempel Veldpost 1e comp. olifant IIe bat.?ja
206206 – Brief 1937 USA naar Amsterdam Return to sender Delivery forbidden by judicial sentence?nee
205205 – Hongaars zegelbeeld op NL pakketkaart 1910?nee
204204 – Grootrond Haarlem 1912 4-8N?ja
203203 – Is er een koerslijst van strafport in goudfranc?ja
202202 – Stempel veldpost 31-1-1942 M.L.?nee
201201 – Stuk uit 1861 portvrij i.v.m. “watersnood”?ja
200200 – Brief 1844 Valkenburg naar Parijs met stempels A.E.D. / P.P. / L.PB.3.R?ja
199199 – Betekenis ERA sluitzegel(s) 1913-1914ja
198198 – Brief van München naar Deil met belasting? en statistiekrecht? En porto?ja
197197 – Betekenis Engels stempel “AO 22ju22 1853”?nee
196196 – Stempel Davidster C 1942?nee
195195 – Naamstempel Mühlbach (Els.) in WOII zonder datum?ja
194194 – Brief Palembang – Amsterdam 1931 ja of nee luchtpost?ja
193193 – Brieven 1814 Hamburg – Amsterdam met ‘verschot’nee
192192 – Tarief brieven 1811 Zwolle-Breda en Zwolle-Laer?ja
191191 – Postwaardestuk Birma 1942 met kruis-stempel op zegel?ja
190190 – Aangetekend stuk met stempel “P 1404 VERZONDEN”ja
189189 – Hoe werkte het met treinbrieven en autobusbrieven?ja
188188 – Emissie 1869 1 ct. groen met dubbele tanding/perforatie?nee
187187 – Enveloppen 1929 Turco-Egyptian-Import-Company frankering rood en zwart?nee
186186 – Machinestempel ‘s-Gravenhage 1970 met extra ‘puntstempel’?nee
185185 – Kleinrond R.P.S.B.nee
184184 – Vragen over Engels stempelnee
183183 – Reclame in poststempelsja
182182 – Betekenis Utrecht IWja
181181 – Vragen over afstempelingennee
180180 – Gezocht de herkomst/betekenis van stempelnee
179179 – Verklaring tarief van een zeebriefja
178178 – Een kwitantie uit 1894 met vragenja
177177 – Welk type stempel is hier gebruikt?ja
176176 – Wanneer en waarom werd het stempel Mühlbach gebruikt?ja
175175 – Wanneer is dit blauwe sluitzegel in gebruik geweest?ja
174174 – Wat betekend CCC + nummer?nee
173173 – Een luchtpostbrief of toch niet?ja
172172 – Surinaams briefkaartformuliernee
171171 – Tarief adreskaartja
170170 – Verschotja
169169 – Welk tariefsysteem gebruikt Frans of Nederlands?ja
168168 – Wie weet meer over het stempel van Van Gend en Loos?nee
167167 – Briefkaarten Hanzesteden waar te koop (geweest)?nee
166166 – Overschot portzegels emmissie 1 en 4 te Slebat.ja
165165 – Kruisvernietiging.ja
164164 – P 1404 verzondenja
163163 – Persbrieven per trein of autobus.ja
162162 – Expeditiekantoor op een mailstomerja
161161 – Nieuwe Bossche tanding?nee
160160 – Afbeeldingen gezocht van de Turco-Egyptian-Import-Company met machinale frankering.nee
159159 – Stempelmachines met een beetje meer ……Nee
158158 – Waar ligt Harcourt?ja
157157 – Stempel Loop 3134 Staalstraat.nee
156156 – Waarom een Belgische frankeerzegels als strafport?ja
155155 – Mysterieuze ‘Meeuw’ stempelafdrukken.nee
154154 – Wie kent dit stempel?ja
153153 – Wat is de betekenis van de getallen op deze frankeerstrook?nee
152152 – Wie weet meer over deze kleinrondafstempeling RPSB?nee
151151 – Wie kent dit portaanduiding stempel?ja
150150 – Wie heeft deze kaart ook?nee
149149 – Sinkel RRRja
148148 – Wie weet meer over deze KNIL luchtpostbladen?nee
147147 – Wie weet er meer van de achtergrond  van dit ‘hybride’ stempel?ja
146146 – Wat te doen met een beporte briefkaart?nee
145145 – Wat betekent het 3 letter stempel NPR?ja
144144 – Wie kent het stempel afhaalkosten?Nee
143143 – Wie kent het stempel P.P. Woerden?nee
142142 – Via welke route naar New York?ja
141141 – Bizar strafporttarief.ja
140140 – Lakstempel hrn.ja
139139 – Ontvangstkaarten voedselpakketten.ja
138138 – Informatie gezocht over machinestempelja
137137 – Grootrondstempel Haarlemnee
136136 – Wie weet meer over potloodstrepen op poststukken?nee
135135 – Portvrijdom of toch niet?nee
134134 – Wie kan dit strafport bedrag verklaren?ja
133133 – Noodport en handtekening?ja
132132 – Onbekende baarfrankering.ja
131131 – Wat is een plikart?ja
130130 – Het stempel Embden nader verklaart.ja
129129 – Puntstempels Nederlands Indiëja
128128 – Wie weet meer over dit “kamp” stempel?ja
127127 – Waarom aantekenstrook is doorgehaald en berekening van het tarief?ja
126126 – Portzegel 16 van Nederlandja
125125 – Luchtpostblad actieve dienstja
124124 – Plaklabel het nut en waarvoor?ja
123123 – Wie weet meer over deze sticker?ja
122122 – Wie kent dit stempelja
121121 – Een verhuiskaart 8c een baarfrankeringsstempelja
120120 – Doorvoer stempel of toch iets anders?ja
119119 – Hoe zit het met het strafport bedrag voor deze brief?ja
118118 – Is dit wel het juiste tarief?ja
117117 – Geen philatelist zonder het Nederlands maandblad voor philatelie.ja
116116 -Waar lag Hollandia basis en wat is het officiële dagtekenstempel?ja
115115 -Wie weet meer over het stempel “DEB121 HATTEM”?ja
114114 – Wie weet er meer van dit stempel Veld-Driel?ja
113113 – Wie kan een portverklaring geven van getoonde brief? ja
112112 – Tarief adreskaartja
111111 – Kleur van envelop G13 Nederlands Indiëja
110110 – Brisbane Dutch Censorja
109109 – Onbekende briefkaartja
108108 – Langebalk treinstempel SPKT Cja
107107 – Stempels op dit poststukjenee
106106 – Driehoekige stempeltje met 2ja
105105 – MARINE POSTKANTOOR / 29-04-1940 / SOERABAJA OEDJOENGja
104104 – Franse flessenpostja
103103 – Fiscaalzegelsja
102102 – Tarief NOIja
101101 – Helmond BGja
100100 – Boodschappenkaart-tramlijnja
099099 – Zwitsers stempelja
098098 – Voorloper bestellerstempelja
097097 – Gammeter Multigraphja
096096 – St.Jacobiparochie, routes in Frieslandja
095095 – Postalia frankeermachinesja
094094 – Telegraafstempelsja
093093 – K66 Winterswijkja
092092 -SIX, postautomatiseringja
091091 – Afwijkend kleinrondstempelja
090090 – Martin typenraderstempel van Zierikzeeja
089089 – postzegel gebruikt als fiscaal zegelja
088088 – Verzenden van een expressebrief via een rijdend postkantoorja
087087 – Naamstempel MAKASSARja
086086 – Caoutchouc (gummi) stempelsja
085085 – Oldenbroek met franco kastjeja
084084 – Pakketkaart met o.a. kleinrond Vlissingen Stnnee
083083 – Violet stempeltje H50 Sint Petersburg naar Belgiënee
082082 – Stempel van Weltevreden voor de Soerabaiasche Jaarmarktja
081081 – Reclame zegel van N.V.Steendrukkerij Van de Ven ’s-Gravenhageja
080080 – Briefkaart met “N”ja
079079 – Aangetekende enveloppe van Suriname naar NOIja
078078 – Gepost te Oosterbeeknee
077077 – Veldpoststempel + grenzbesetzungja
076076 – Militaire briefkaartja
075075 – Kleinrond Enschede met “onmogelijke” datumja
074074 – Zeer ingewikkeld samengesteld tariefja
073073 – Valse stempels in Kortewegja
072072 – Laat gebruik tweeletter Leerdamja
071071 – Veldpost begin WOIIja
070070 – Particuliere “veldpostzegel”nee
069069 – Aanduiding “avond” op briefkaart NOIja
068068 – Beporte brief uit Luxemburgnee
067067 – Tarief verhuiskaart naar NOIja
066066 – Missie Militer Belandaja
065065 – Z stempelsja
064064 – Route poststuk NOIja
063063 – Nachtexpresse NOIja
062062 – Mengfrankering Nederland – NOIja
061061 – Kleinrond Sommelsdijkja
060060 – Envelop met Karbouw zegels van Ned. Indiëja
059059 – Briefkaart van Den Bosch naar Auckland (Nieuw Zeeland)ja
058058 – Brief van Belawan, Ned. Indiënee
057057 – Stempel bestaande uit 3 ringenja
056056 – Drukwerkrolstempel ‘s GRAVENHAGE WOja
055055 – Driehoek stempelja
054054 – Aangetekende brief open verzonden mocht wordenja
053053 – Inderdepartementale Koeriersdienstja
052052 – Gestempelde getallen op aangetekende en express brievennee
051051 – Dit lijkt op een “domme”vervalsing.ja
050050 – tarief brief van de VS via Engeland naar Nederlandja
049049 – P.O.N.D. registratieja
048048 – Briefkaart Geuzendam 13F kopstaandja
047047 – Censuur WOIIja
046046 – Pen ontwaarding op HC2ja
045045 – Niederl. Feldpost Ermässigte Gebühroomja
044044 – Fantoom-stempelja
043043 – Censuurbrief “Per Atlantic Clipper”ja
042042 – Wie kan er iets vertellen over deze ronde “Amtsgericht zegel”?ja
041041 – Wie kent dit Zeppelin stempel?ja
040040 – de geheimzinnige postbodeja
039039 – Wie is “Sieds”?ja
038038 – Diverse stempelsja
037037 – luchtrecht naar Parijsja
036036 – particuliere synthese tussen “hangend haar” en “bontkraag”ja
035035 – nummerstempel en onduidelijk rood stempelja
034034 – Brief met censuurja
033033 – Stempel Bad Pyrmontja
032032 – Duits stempel “Bark über Bad Segerbergja
031031 – Stempel Gebühr bezahltja
030030 – Ontbreken kaderlijnen op zegels Curaçao en Surinamenee
029029 – Etiket, geopend door NEDERLANDSCHE POSTERYENja
028028 – NOI puntstempel 1ja
027027 – Europa – Belgisch Kongo, bootdienstnee
026026 – Hoe werd de port betaald?nee
025025 – Valentijnkaartennee
024024 – De Breehofja
023023 – Stempels Pakketvaart en meer….ja
022022 – Wie weet er meer over het typenraderstempel Bandoeng BKT. 2?nee
021021 – Tarief zeepost naar Curaçaoja
020020 – Opdruk 6 op 7 ½ cent.nee
019019 – Is het tarief juist?nee
018018 – Tot waar is gefrankeerd en is dit het correcte tarief?ja
017017 – Weet iemand de motivatie om af te zien van de bontkraag zegelafdruk?ja
016016 – Desgewenscht wacht de bezorger 5 minuten op antwoord.ja
015015 – Aantal te verzenden pakketten beperkt?nee
014014 – Puntstempels of nummerstempelsnee
013013 – info gezocht van postkantoor Loosduinennee
012012 – Wat was het tarief van Zuid Afrika naar Nederland in 1926?ja
011011 – Overzicht kerst/nieuwjaarspost PTT-Poststempels gezocht.nee
010010 – Wie weet er iets te vertellen over het ” 2e Generaale Kommando ” in Zutphen?ja
009009 – Op welke UPU verordening is doorsturen gebaseerd?ja
008008 – Wie kan mij helpen aan de luchtposttarieven?nee
007007 – Wie kan mij informatie verstrekken over de postgeschiedenis van Oosterbeek?nee
006006 – Wie kan informatie verschaffen over “herstel Rijn- en binnenvloot”ja
005005 – Briefkaart met een Belgische portzegelja
004004 – Krantenbandje met voorafstempelingja
003003 – Wie weet wat een Abonnements Postwissel is?ja
002002 – Tarievennee
001001 – Brief met tentoonstellingsstempel 1924ja

Scroll naar boven
Po & Po