Vraagbaak

Vraagbaak

De Vraagbaak is een rubriek waar leden een vraag kunnen stellen over een aspect van een poststuk waar ze niet uitkomen. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een tarief dat op het eerste gezicht niet kan worden verklaard, op een afstempeling waar iets bijzonders mee is, op een route, op afkortingen in afstempelingen waar men de betekenis van wil weten et cetera.

In de loop der jaren zijn er meer dan 200 Vraagbaak-vragen ingediend. Een deel is inmiddels van een of meer antwoorden voorzien, sommige zijn nog altijd niet opgehelderd. Een deel van de opgeloste Vraagbaak-vragen heeft naslagwaarde, omdat het leerzaam is om te lezen wat voor bijzondere poststukken er zoal zijn, tegen welke vragen men daarbij kan aanlopen, en hoe die opgelost zijn. Aangezien het echter zeer bewerkelijk is om de oude vragen over te zetten van de oude site naar de huidige site, kan het nog wel ‘even’ duren voor u ze hier allemaal weer kunt zien. Wij voegen regelmatig een paar van de oudere vragen toe.

Als er een * achter het nummer van de vraag staat, is hij al opgelost, en is het dus alleen nog “ter lering ende vermaeck”. Staat er een – achter, dan is de vraag nog niet of slechts deels opgelost, en blijven reacties dus welkom!

Indien u een antwoord op een Vraagbaak-vraag hebt of anderszins de vragensteller op weg kunt helpen, kunt u dat sturen aan webmaster Berry Jakobsen, dan zal hij dat aan de pagina in kwestie toevoegen. Ook nieuwe vragen, m.b.t. poststukken waar u op een of andere manier “niet uit komt”, zijn welkom.

Po & Po